Razvojni center

erdf_en_logo.jpg

Gradnjo Inštituta je sofinanciral Evropski Regijski Razvojni Sklad.

#

Razvojni center OC IMP Klima


Razvojno-raziskovalni center OC IMP Klima, ki je odprl svoja vrata v letu 2006, je namenjen razvoju inovativnih rešitev za prezračevanje stavb. Pri vseh razvojnih nalogah se naši strokovnjaki osredotočajo na zagotavljanje zdrave in ugodne klime v stavbah, z močnim poudarkom na energetski učinkovitosti rešitev.

Glede na visoko stopnjo interdisciplinarnosti na področju prezračevanja, klimatizacije, ogrevanja in hlajenja, Inštitut tesno sodeluje s slovenskimi univerzami ter številnimi slovenskimi in tujimi podjetji in raziskovalnimi institucijami. Visokotehnološka oprema v razvojnih oddelkih in laboratorijih Inštituta OC IMP Klima omogoča inovacije ter merjenje in preizkušanje izdelkov v skladu z mednarodnimi standardi.

Posebej velja izpostaviti laboratorij za akustiko, ki je največji tovrstni laboratorij v tem delu Evrope. Večji delež meritev se izvaja v splošnem laboratoriju za testiranje in merjenje elementov za distribucijo zraka, kot tudi modularnih in kompaktnih klimatskih naprav. Poleg standardnih meritev ta laboratorij omogoča tudi meritve v aplikativnih projektih, kjer lahko simuliramo udobje v prostoru v realnih dimenzijah in pogojih. S takšno predstavitvijo je Inštitut prepričal že mnoge investitorje v sodobne stavbe po vsej Evropi.

Kompetenčni center v Godoviču predstavlja pomembno razvojno in izobraževalno središče. Specializirani raziskovalci delijo svoje izkušnje s slovenskimi in tujimi študenti, projektanti, izvajalci in uporabniki sistemov ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.

AHU_and_AD_lab.JPG

Testiranje klimatskih napravLaboratorij za distribucijo


Clean_room_lab.JPG

Laboratorij čisti prostor

Acoustic_lab.JPG

Akustični laboratorij

Heating_units_lab.JPG

Komora za merjenje naprav za ogrevanje in hlajenje

Fan_testing.JPG

Laboratorij za aerodinamiko