Raziskovalno-razvojni center v Godoviču

Pogosta vprašanja


Kaj je CFD simulacija?

CFD (Computational Fluid Dynamics) je računalniško orodje, s katerim lahko simuliramo katerikoli proces pri hlajenju, ogrevanju in prezračevanju stavb. Lahko simuliramo tokovne in hitrostne razmere, prenos toplote, prevod toplote, sevanje, polja koncentracij, delce, fazne spremembe, skratka vse ključne procese, ki omogočajo ugodne bivalne razmere v prostorih.

Kako naročim CFD simulacijo?

Naročilo se izvede po elektronski pošti, ker potrebujemo za izdelavo CFD simulacije kar nekaj podatkov, kot so geometrija problema, tip, vrsto in lokacije elementov v prostoru, področja generacije toplote ali toplotnih izgub, predvsem pa, kaj nas vse zanima in bi bilo dobro, da preverimo. Rezultat CFD simulacije je poročilo v številčni in slikovni obliki.

Ali v vašem razvojnem centru izvajate meritve za zunanje naročnike in kako se jih naroči?

Raziskovalno-razvojni center OC IMP Klima je opremljen z modernimi laboratoriji, ki omogočajo meritve tehničnih karakteristik vseh naših izdelkov v realnih pogojih. Po predhodnem dogovoru lahko meritve izvedemo tudi za zunanje naročnike. Za meritve (ki so bistveno dražje in dolgotrajnejše kot CFD simulacija) se praviloma odločimo, ko gre zelo pomemben oz. obsežen projekt, ko ne vemo, ali bo predlagana rešitev delovala ali ko je potrebno prepričati investitorja oz. arhitekta. Aktivnosti v laboratorijih izvajamo tudi za potrebe demonstracij in principov delovanja ter pri izvedbi delavnic in izobraževanj.