Vrtinčni difuzorji

Variabilni vrtinčni difuzorji

Priključne komore

Izjave o skladnosti

Spremembe v programu

Difuzorji OD-4/K1, OD-5/K1, OD-8/K1, OD-9/KK1, KR1, OD-15/KK1/KR1 so ponovno dobavljivi s prenovljeno dovodno kvadratno komoro.

Seznam vseh posodobitev