Spirokanalski difuzorji

Izjave o skladnosti

Spremembe v programu

Z 2021 so ponovno na voljo šobni linijski difuzorji LD-19 in LD-20.

Talni linijski difuzorji LD-16N so na voljo samo v eloksirani verziji.

Seznam vseh posodobitev