Spirokanalski difuzorji

Izjave o skladnosti

Spremembe v programu

Talni linijski difuzorji LD-16N so na zahtevo spet na voljo tudi v prašno barvani izvedbi.

Seznam vseh posodobitev