Novice

april 21, 2023

Vabljeni na seminar "Izzivi umestitve prezračevalnih sistemov v stavbe"

V četrtek, 18.05.2023 bo med 10. in 12. uro v prostorih razvojnega centra OC IMP Klima v Godoviču potekal seminar "Izzivi umestitve prezračevalnih sistemov v stavbe", ki je namenjen predvsem arhitektom in projektantom strojnih inštalacij. Na številnih primerih bomo ponazorili, kako pristopamo k načrtovanju stavb, ki zahtevajo nekonvencionalne rešitve in hkrati zagotovimo ugodno klimo v bivalni coni.

Predstavljene bodo prednosti numeričnih simulacij oz. CFD analize, ki lahko pri kompleksnejših projektih in novih arhitekturnih rešitvah bistveno olajša izbiro ustrezne rešitve prezračevanja, ogrevanja in hlajenja stavb. Dotaknili se bomo tudi možnosti razvoja projektnih rešitev ter nekaterih primerov dobrih in slabih praks. Pomembnost dobre komunikacije med arhitektom, investitorjem in projektantom strojnih inštalacij bomo osvetlili na nadvse reprezentativnem in aktualnem primeru Centra znanosti (arhitekturna rešitev: Dekleva Gregorič arhitekti, elektro in strojne inštalacije: Protim Ržišnik Perc).

Za udeležbo se članom ZAPS priznata 2 kreditni točki – sklop C (Tehnologija, materiali in tehnika). Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko IZS iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Seminar je brezplačen. Prijave so obvezne in jih do 12. maja, oz. do zapolnitve prostih mest sprejemamo na klima-partners@oc-impklima.com.


Program

9.45 Registracija udeležencev

10.00 Dejavnost razvojnega centra OC IMP Klima, primeri validacij projektnih rešitev

10.20 Projektiranje stavb s pomočjo CFD analize

10.35 Pristop do nestandardnih projektnih rešitev - izbrane študije primerov

10.55 Izzivi umestitve strojnih inštalacij v kompleks Center znanosti

11.20 Reprezentativni primeri dobrih in slabih praks pri novogradnjah in adaptaciji stavb

11.35 Prikaz dimnega testa v laboratoriju za distribucijo zraka, vprašanja udeležencev

12.00 Zaključek seminarja in pogostitev


Lokacija seminarja

Razvojni center OC IMP Klima, Godovič 150, 5275 Godovič, sejna soba Triglav.


Predavatelji

Erik Pavlovič, dr. str. - Vodja strateškega razvoja, OC IMP Klima

Andrej Mohorič, d.i.s. - Vodja programa Distribucija zraka, OC IMP Klima

Andrej Pureber, u.d.i.s. - strojne inštalacije za Center znanosti – Predplan d.o.o. za Protim Ržišnik Perc