Novice

januar 4, 2016

Klimatske naprave v skladu z Ecodesign direktivo 2018

S kratico ErP oz.”Energy related products" se v Evropi označuje izdelke, ki so povezani z rabo energije. Slednji so podrobneje opredeljeni z Ecodesign direktivo (2009/125/EC), ki je usmerjena v bistveno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in splošne porabe energije do leta 2020.

Direktiva podpira učinkovito rabo energije in izdelkov, ki porabljajo energijo ter postopno opuščanje energetsko neučinkovitih izdelkov, hkrati pa omogoča lažji dostop do informacij o energetsko učinkovitih izdelkih, oz. boljšo preglednost teh podatkov za uporabnike.

Implementacija Ecodesign direktive je razdeljena na več produktnih področij, oz. sklopov ("lots"), s posebnim poudarkom na področjih, kjer beležimo znatno porabo energije. Prezračevalne in klimatske naprave so vključene v 6. sklop direktive Ecodesign, ki zadeva prezračevanje, ogrevanje in klimatizacijo. To področje predstavlja približno 15% celotne porabe energije v EU.

Preprost izbor Lindabovih klimatskih naprav

Izbor naprav po energetskih kriterijih nove direktive je implementiran v naš izborni program za klimatske naprave AirCalc ++, saj morajo od 1. januarja 2018 vse klimatske naprave, ki so izdelane za evropski trg, izpolnjevati zahteve ErP2018.

Brošura ERP