Novice

april 14, 2020

Kakšna je vloga filtracije zraka v prezračevalnih sistemih?

Zbrali smo nekaj pogosto zastavljenih vprašanj na temo, kako lahko enote za filtracijo zraka v prezračevalnih sistemih pomagajo ustvariti varno klimo v zaprtih prostorih in preprečiti širjenje virusov.

Glavna naloga prezračevanja v stavbah je dovajanje svežega zraka v zaprte notranje prostore in odvod odpadnega zraka iz zaprtih prostorov. Na ta način oskrbimo zahtevano količino svežega zraka z zadostno količino kisika, ki je potrebna za dihanje. Preostali del dovajanega zraka je potreben za odstranjevanje hlapnih organskih spojin (HOS), CO2 in drugih emisij iz zaprtih prostorov.

Filtracija zraka v prezračevalnih sistemih je mehanična metoda odstranjevanja trdnih in tekočih delcev. Obstaja več stopenj filtracije zraka za različne velikosti delcev: od večjih delcev, kot recimo mrčes ali listje, do srednje velikih delcev, kot npr. prah ali cvetni prah ter zelo majhnih delcev, kot so vodna megla ali dim, na katerih lahko mikroorganizmi in virusi potujejo skozi zrak. Te najmanjše delce lahko filtriramo z zračnimi filtri razreda HEPA ali ULPA oz. jih tako odstranimo iz dovodnega ali recirkulacijskega zraka. Filtracija zraka znotraj prezračevalnih sistemov je ključnega pomena za zagotavljanje čistega zraka. Zato so na primer v vseh operacijskih dvoranah v bolnišnicah in v čistih prostorih v farmacevtskih obratih visokoučinkoviti filtri zadnjih 50 let obvezen del sistema prezračevanja.

S filtracijo zraka lahko odstranimo vse neželene delce v prezračevalnem sistemu, ki bi lahko bili škodljivi za živa bitja, zlasti za osebe, ki imajo težave z dihali ali kronične bolezni. Z naraščajočo stopnjo onesnaženosti zunanjega zraka filtracija zraka v stavbah dobiva vse večji pomen. Trendi kažejo, da se bo v bližnji prihodnosti uporabljalo vedno več sistemov za filtracijo zraka, vključno z enotami za recirkulacijo, ki bodo odstranile tudi CO2. Enote za filtracijo zraka s HEPA in ULPA filtri predstavljajo najsodobnejšo tehnologijo čiščenja zraka.

Kateri filtri učinkovito ščitijo pred virusi?

Učinkovitost filtrov v sistemih prezračevanja, klimatizacije, ogrevanja in hlajenja je opredeljena s splošno klasifikacijo filtrov po standardu EN 1822: 2009. Le filtri razreda HEPA in ULPA so dovolj učinkoviti, da zadržijo delce velikosti virusa Covid-19, ki znaša le 1/1000 širine povprečnega človeškega lasu.

Primer: Stopnje filtracije v prezračevalnih sistemih za čiste prostore

Filtracija zraka v prostorih z visokimi zahtevami glede čistosti zraka poteka v več stopnjah, od filtracije večjih delcev umazanije iz svežega zunanjega zraka v prvi fazi do izločanja najmanjših delcev v končni fazi filtracije, preden se zrak dovede v prostor. Vsi spodaj predstavljeni deli prezračevalnega sistema, kot tudi enote za regulacijo zraka in prezračevalni kanali s certifikatom Eurovent so del Lindabove ponudbe in jih za optimalno delovanje sistema lahko opremimo tudi z regulacijskimi elementi.

Splošna priporočila glede prezračevalnih sistemov v času pandemije*

Glede na trenutno razpoložljiva dejstva in vedenje strokovnjakov je spodaj podanih nekaj splošnih priporočil za prezračevalne sisteme v stavbah.

  • Zagotovite prezračevanje prostorov z zunanjim zrakom / redno prezračevanje preko oken (tudi v mehansko prezračenih stavbah)
  • Ponoči in ob koncih tedna ne izključite prezračevanja, ampak naj sistem deluje z manjšo hitrostjo.
  • Enote za recirkulacijo zraka preklopite na 100% zunanji zrak
  • Ne spreminjajte nastavitev ogrevanja, hlajenja in morebitnih nastavitev vlaženja
  • Izogibajte se odpiranju oken v sanitarijah, da zagotovite pravo smer prezračevanja, in ob splakovanju školjke zaprite pokrov.
  • Pomembno je, da v skladu s planom vzdrževanja menjate filtre za zunanji in odvodni zrak, vendar pri tem upoštevajte splošne zaščitne ukrepe, vključno z zaščito dihal.

*Zgoraj navedeni kratki povzetek praktičnih ukrepov za izvajanje vzdrževanja stavbnih sistemov temelji na navodilu inštitucije REHVA z dne 3. aprila 2020, za posodobitve in dodatne informacije obiščite domačo stran REHVA.

Smernice in standardi

Priporočila REHVE v zvezi z obratovanjem in uporabo sistemov v stavbah za preprečevanje širjenja koronavirusa (Covid 19) na delovnem mestu

Klasifikacija filtrov

Definicija visokoučinkovitih (HEPA) filtrov