280 klimatskih naprav za stadion CSKA v Moskvi

#

Za večnamenski stadion CSKA v Moskvi, ki naj bi bil po 8 letih obnovitvenih del dokončan do konca leta 2015, je naše podjetje dobavilo 280 modularnih klimatskih naprav. Posel smo dobili zahvaljujoč tesnemu sodelovanju naših tehničnih strokovnjakov s projektantsko hišo od samega začetka projekta.

Zračni pretok posameznih dovodnih in odvodnih klimatskih naprav se giba med 1.000 m3/h in 25.000 m3/h. Naprave imajo poleg sekcije z vodnim grelcem večinoma vgrajen tudi vodni hladilec, rototerm in rezervne ventilatorje, kar zagotavlja tako energetsko učinkovitost, kot tudi zanesljivost delovanja sistema.

Skupna površina stadiona znaša 172.000 m2. Zasnovan je za maksimalno 30.000 obiskovalcev, v sklopu kompleksa pa je tudi parkirišče za 1.400 avtomobilov, vadbeni center ter hotel za atlete, ki se dviga visoko nad stadion. Predvidena je tudi izgradnja muzeja CSKA, trgovin s suvenirji kluba, kavarn ter restavracij. Naša oprema za klimatizacijo je vgrajena na vseh tribunah - zahodni, severni, vzhodni in južni, kot tudi v eni od visokogradenj, ki je v sklopu kompleksa.

#