Krka KRC: zahtevna rešitev za čisti prostor

#

Krka KRC je kemijsko razvojni center Krke v središču Novega mesta in je namenjen raziskavam ter razvoju novih preparatov.

Za ta visokotehnološki objekt je prezračevanje izvedeno z dovodnimi difuzorji AFV-8G v Ex izvedbi (kategorija opreme 2 in 3G), odvod zraka pa se izvaja preko klimatskih naprav v Ex izvedbi (kategorija opreme 3G), skozi rešetke s filtrom FR. Za zaščito okolice pred potencialno nevarnimi snovmi so vgrajena tudi kanalska filtrska ohišja z dodatnimi HEPA filtri za eliminacijo potencialno nevarnih prahov v Ex izvedbi.

V ta namen je bila razvita posebna enota AKF Ex kategorija opreme 3G, s sistemom varne menjave filtrov (bag-in-bag-out) s predfiltrom, dvema zaporednima HEPA filtroma in by-pass s filtri z aktivnim ogljem. Omenjeni obvod se preko zrakotesnih loput (razred tesnosti 2 po EN 1751) in NC pogoni v Ex izvedbi aktivira v primeru ravnanja z nevarnimi spojinami. Filter z aktivnim ogljem eliminira te spojine (s kemijsko reakcijo) in tako prečiščen zrak gre lahko v okolico.