Celovita rešitev za operacijske dvorane v UKC Koševo

#

Za Univerzitetni klinični center »Koševo" v Sarajevu smo izdelali in dobavili opremo za deset operacijskih dvoran.

Slednje vključuje prezračevanje za deset operacijskih dvoran, ki so izdelane v skladu z britanskim standardom HTM 03-01; UCV klasifikacija operacijske dvorane (za operacije najvišje zahtevnosti, npr. ortopedske).

Tehnična rešitev vključuje deset laminarnih prezračevalnih stropov za operacijske dvorane z nominalnimi dimenzijami 2,9 x 2, 9 m in skupnim volumnom dovedenega zraka 11 900 m3 / h, od katerih 3900 m3 / h predstavlja svež zrak, ostalo pa obtočni zrak, ki se vrača skozi stropne recirkulacijske module nazaj v dovodni strop. Svež zrak za operacijske dvorane zagotavlja pet klimatskih naprav higienik izvedbe v skladu z omenjenim standardom, ki so opremljene z dvojnimi (rezervnimi) ventilatorji na dovodu in na odvodu klimatskih naprav.