RLS Komenda: čisti prostor na ključ

#

Med zanimivejšimi projekti, kjer smo nastopili v vlogi ponudnika celovite rešitve za čisti prostor ter hkrati dobavili tudi sisteme za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje ter izvedli strojne instalacije in centralno nadzorni sistem je nova stavba podjetja RLS merilna tehnika d.o.o. v Komendi.

Svečana otvoritev nove zgradbe v poslovni coni Komenda z 2.100 m2 poslovno-proizvodnih prostorov je bila v septembru 2012. Objekt je zgrajen po načelu zagotavljanja visoke energetske učinkovitosti, k kateremu med drugim prispeva trojna zasteklitev oken in izolativnost sten 0,27 W/m2K. Ločeni grelno-hladilni sistemi v prostorih omogočajo najvišje udobje pri delu, s centralnim nadzornim sistemom pa je možno tudi upravljanje na daljavo. Poleg sodobnih pisarniških in pomožnih prostorov srce stavbe predstavljajo čisti prostori po standardu ISO 8 z ločenim prezračevalnim sistemom, sestavljalnico, prototipno in mehansko delavnico, lastno testirnico in prostori za rezanje magnetnih trakov.

Po besedah operativnega vodje podjetja RLS d.o.o., Gašperja Ambroža, sta bila najpomembnejša kriterija pri izbiri ponudnika za izvedbo del reference in dober ugled. Izbira izvedbe čistega prostora na ključ naj bi bila tako za podjetje edina smiselna za zagotavljanje kakovosti izvedbe in čim krajšega roka izvedbe.

Projekt čiste sobe v RLS Komenda je 160 m2 velik prostor za proizvodnjo oz. sestavo elektro komponent. Zahtevan razred čistosti je bil ISO 8 v stanju »as built« po ISO 14644-1. Količina dovedenega zraka je 10.000 m3/h (20 izmenjav zraka/uro) z mešanjem (sveži/obtočni) v razmerju 10/90, ki ga zagotavlja klimatska naprava higienik izvedbe. Zahtevani sta bili še vlažnost 40% ±5% in konstantna temperatura 22°±1C. Klimatska naprava tako po potrebi zagotavlja dodatno vlaženje (lastni električni generator pare) in razvlaževanje (hladilnik + dogrelnik).

Za regulacijo tlaka je na odvodnem kanalu vgrajen elektronski regulator pretoka, ki preko tlačnega tipala in krmilnika vzdržuje stalni nadtlak 15 Pa. Vpih zraka v čisti prostor je izveden preko 12 HEPA difuzorjev z gel tesnilom AFV-8G z masko OD-8 600/48 s kvaliteto filtrov H14 po SIST EN 1822-1:2010, odvod pa preko difuzorjev KD-12. Krmiljenje temperature in vlage je izvedeno preko centralno nadzornega sistema CNS. Nudili smo tudi dobavo in montažo sten, stropa, poda, vrat z Interlock sistemom ter osvetlitvenih elementov in kompletna elektroinštalacijska dela.

RLSa.png

Ključno vlogo pri doseganju energetske varčnosti objekta igra napredna avtomatizacija, ki glede na zasedenost prostorov in dejanske potrebe po ogrevanju in hlajenju v različnih delih dneva samodejno preklaplja med različnimi režimi delovanja sistemov. Preko centralno nadzornega sistema tako lahko reguliramo toplotno črpalko, obe klimatski napravi ter kasetne stropne konvektorje. Hkrati so ti sklopi povezani tudi s tipali – pri odprtem oknu se samodejno izklopi konvektor v posameznem prostoru, prezračevalni sistem pa količino vpihovanega zraka prilagodi glede na zaznano količino CO2 oz. preklopi na ekonomični režim delovanja klimatske naprave. Natančna regulacija količine zraka je dosežena s pomočjo elektronskih regulatorjev pretoka in posebnih VAV difuzorjev OD-17, ki neodvisno od dovajane količine zraka ohranjajo konstantno dometno razdaljo ter zvočne karakteristike.

RLSb.png